Wat doet uw huurdersvereniging?

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging eigenlijk voor mij en waarom zou ik eigenlijk lid worden?” Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wij doen, voor u persoonlijk, of zelfs in het algemeen.

Uw huurdersvereniging voert overleg met de Woningcorporatie ZOwonen en met de gemeente.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersvereniging, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de Huurdersvereniging Geleen doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de Woningcorporatie ZOwonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersvereniging is beslist geen klachtenbureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersvereniging, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Huurdersvereniging Geleen brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Geleen, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

De huurdersvereniging is een vereniging die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van Woningcorporatie ZOwonen in het werkgebied Geleen. De vereniging maakt geen deel uit van Woningcorporatie ZOwonen. Laat u horen. Want uw mening telt! Wilt u meer informatie? Klik hier

Nederlandse Woonbond

De Huurdersvereniging is lid van de Nederlandse Woonbond. Wij kunnen ook als vereniging een beroep doen op juridische adviseurs van de Woonbond.

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22