Inventariseer en meld onderhouds-klachten

Heeft u meerdere klachten over het onderhoud van uw woning en wilt u dat uw verhuurder in actie komt?
De regenpijp lekt, het kozijn van het raam in de keuken is rot en er zit schimmel op het plafond. In een woning kan sprake zijn van een optelsom aan onderhoudsklachten. Met de voorbeeldformulieren kunt u alle klachten inventariseren en individueel -of samen met uw buren- aan de verhuurder kenbaar maken.

 

Voor individuele huurders
Met het Formulier onderhouds-klachten brengt u de onderhoudstoestand van uw woning in kaart. Bij dat formulier zit ook een modelbrief. Daarmee kunt u de verhuurder vragen de klachten te verhelpen. In de toelichting bij het formulier leest u hoe u het formulier kunt gebruiken en wat u kunt doen als uw verhuurder de plicht om gebreken te verhelpen niet nakomt.

Voor groepen huurders
Vaak hebben meerdere bewoners dezelfde onderhouds-klachten. Verhuurders komen vaak sneller in actie als bewoners hun klachten gezamenlijk indienen. Daarom is er ook een Verzamelstaat onderhoudsklachten  beschikbaar. Bewonerscommissies die klachten van meerdere bewoners willen bundelen kunnen deze verzamel-staat gebruiken. Bij de verzamel-staat zit een voorbeeldbrief die u namens een groep huurders aan de verhuurder toe kunt sturen. Al deze formulieren staan op onze website en zijn ons via de Woonbond ter beschikking gesteld. Tenslotte is er ook een Lijst van gebreken en tekortkomingen van de huurcommissie. Daarmee kunnen huurders een lagere huur afdwingen als de verhuurder weigert ernstige gebreken aan de woning te verhelpen. ZOwonen heeft als beleid dat klachten niet telefonisch maar schriftelijk (online) gemeld moeten worden. Helaas werkt dit niet naar tevredenheid. U kunt deze formulieren ook op ons kantoor ophalen.

 

 

 

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22