LID WORDEN

Lid worden van HV-Geleen kan op de volgende manier

Onze vereniging, bestuurd door vrijwilligers, zijn veelal zelf ook huurder van een woning bij ZOwonen. Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vereniging, die alle huurders van de woningcorporatie ZOwonen in Geleen vertegenwoordigt. Met de nieuwe Woningwet 2015 hebben wij als huurdersorganisatie informatie-, advies- en/of instemmingsrecht bij voorgenomen beleidsmatige beslissingen en maatregelen van en door ZOwonen. Bij individuele of collectieve problemen in uw complex of wijk proberen wij samen met U, de bewonerscommissie of complexbeheerder te komen tot een acceptabele oplossing met ZOwonen, voor alle partijen.

Voor het goed kunnen werken aan de doelstellingen, het behartigen van de belangen van U als huurder van ZOwonen, is tweerichtingsverkeer noodzakelijk. Wij willen graag een goede communicatie met U opbouwen. Dit doen wij door u ons infoblad en de huurwijzer van de Woonbond toe te zenden. Ook streven wij ernaar om meer regelmatige samenwerking te creëren met de bewonerscommissies van de diverse wooncomplexen, voor zover deze aanwezig zijn.

Hoe meer huurders lid worden, hoe beter wij als huurdersorganisatie voor uw belangen kunnen opkomen. In ons infoblad gaan wij dieper in om U te informeren waarom wij graag zien dat U lid wordt van de Huurdersvereniging.
Als HuurdersVereniging Geleen maken wij ons sterk voor de toekomst van de sociale huisvesting in Geleen e.o. en voor een sterke positie van U als huurder van ZOwonen. U krijgt regelmatig via onze website en infoblad informatie over belangrijke zaken. Samen met andere huurdersorganisaties van ZOwonen hebben wij een stem in de benoeming en voordracht van leden van de Raad van Commissarissen van de corporatie ZOwonen.
Dus Lid worden! Eenmaal per jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering aan U verantwoording afgelegd over de inkomsten/uitgaven van de HVG Geleen.
Wij hopen U nu of in de toekomst welkom te mogen heten als nieuw lid van de HVG Geleen.

Met vriendelijke groet,  Bestuur HVG-Geleen

 

Dus Lid worden van HV-Geleen kunt u door zich in te schrijven. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden of kom een gedrukte versie even afhalen op ons kantoor.