Waarom een Huurdersvereniging?

De wet verplicht verhuurders om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Kortom, over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen en waarin de Huurdersvereniging Geleen gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren en mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan. De Huurdersvereniging Geleen zal namens de huurders met Woningcorporatie ZOwonen het overleg over deze onderwerpen voeren. Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg regelt: de Overlegwet. De belangrijkste bepalingen uit deze wet zijn:                                                                                   

 • Huurdersorganisaties hebben het recht op informatie over het beleid van de verhuurder.
 • Huurdersorganisaties hebben het recht om gekwalificeerd advies uit te brengen bij wijzigingen van dit beleid. Op zo’n  Advies moet de verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven.  
 • Deze rechten gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook vertegenwoordigen en dus representatief zijn.
 • Verhuurders zijn verplicht de meeste van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen.    
 • Woningcorporatie ZOwonen en Huurdersvereniging Geleen hebben duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd welke invloed de Huurdersvereniging heeft op het beleid van Woningcorporatie ZOwonen.

Wat kan Huurdersvereniging Geleen voor u betekenen?

Onze vereniging behartigt de belangen voor alle huurders van woningen en appartementen van Woningcorporatie ZOwonen In Geleen. Hieronder verstaan wij o.a.: 

Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies,

 • Individueel advies aan haar leden – Informatie en voorlichting over voor huurders relevante zaken.
 • Collectieve belangenbehartiging bij Woningcorporatie ZOwonen. 

Advies en ondersteuning aan huurders bij periodieke onderhoudsprojecten, woningverbetering en herstructurering door de verhuurder,

 • Deelnemen in planontwikkeling.
 • En communicatie daarover met de bewoners. Periodiek overleg met de verhuurder.                                                 

Onderwerpen:

 • Het huurbeleid ( de jaarlijkse huuraanpassing )  
 • Het strategisch voorraadbeheer ( onderhoud, woningverbetering, sloop en verkoop woningen )
 • Het onderhoudsbeleid.

Communicatie met de huurders.                                     Signalering en advisering op het terrein van volkshuisvesting en de leefbaarheid in Geleen. Wensen, knelpunten en misstanden onder de aandacht te brengen van Woningcorporatie ZOwonen.

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Zoeken op deze website:

Buienradar

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22