Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen jaren kenmerken zich door een bijzonder goede relatie tussen de Huurdersvereniging Geleen (HVG) en de Woningcorporatie ZOwonen. Nu wij samen met ZOwonen een nieuwe weg inslaan om per 1 juli 2017, onze eigen ledenadministratie te gaan voeren, maar ook omdat wij de contributie automatisch gaan innen. Hierdoor zij wij verplicht om u een nieuw lidmaatschapsformulier en een doorlopende sepa-machtiging te laten tekenen.

Onze vereniging, bestuurd door vrijwilligers, zijn veelal zelf ook huurder van een woning bij ZOwonen. Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vereniging, die alle huurders van de woningcorporatie ZOwonen in Geleen vertegenwoordigt. Met de nieuwe Woningwet 2015 hebben wij als huurdersorganisatie informatie-, advies- en/of instemmingsrecht bij voorgenomen beleidsmatige beslissingen en maatregelen van en door ZOwonen. Bij individuele of collectieve problemen in uw complex of wijk proberen wij samen met U, de bewonerscommissie of complexbeheerder te komen tot een acceptabele oplossing met ZOwonen, voor alle partijen.

Voor het goed kunnen werken aan de doelstellingen, het behartigen van de belangen van U als huurder van ZOwonen, is tweerichtingsverkeer noodzakelijk. Wij willen graag een goede communicatie met U opbouwen. Dit doen wij door u ons infoblad en de huurwijzer van de Woonbond toe te zenden. Ook streven wij ernaar om meer regelmatige samenwerking te creëren met de bewonerscommissies van de diverse wooncomplexen, voor zover deze aanwezig zijn.

Hoe meer huurders lid zijn, hoe beter wij als huurdersorganisatie voor uw belangen kunnen opkomen. In ons infoblad gaan wij dieper in om U te informeren waarom wij graag zien dat U lid wordt van de Huurdersvereniging.

Als HuurdersVereniging Geleen maken wij ons sterk voor de toekomst van de sociale huisvesting in Geleen e.o. en voor een sterke positie van U als huurder van ZOwonen. U krijgt regelmatig via onze website en infoblad informatie over belangrijke zaken. Samen met andere huurdersorganisaties van ZOwonen hebben wij een stem in de benoeming en voordracht van leden van de Raad van Commissarissen van de corporatie ZOwonen.

Het mag beslist geen financiële drempel zijn om lid te worden van onze huurdersvereniging. De contributie is voor 2018 vastgesteld op
€ 1,00 per maand, welke wij na uw inschrijving via automatische incasso, zullen verrekenen. Eenmaal per jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering aan U verantwoording afgelegd over de inkomsten/uitgaven van de HVG Geleen.

Wij hopen U nu of in de toekomst welkom te mogen heten als nieuw lid van de HVG Geleen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HVG-Geleen

Het inschrijfformulier kunt u  hier downloaden

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22