Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt contacten met diverse gesprekspartners waaronder de gemeente Sittard-Geleen en Wooncorporatie ZOwonen.

 

Dagelijks Bestuur:

 

Voorzitter:

Vacant

Vice voorzitter:

Dhr. F. Kannegieter

Secretaris:

Mevr. M. Soons

Penningmeester:

Mevr. S. Bovy

Algemeen Bestuur:

Klachtenbehandeling:

Mevr. M. Hoogenboom

Webmaster:

Dhr. W. Smalbrugge

Lid:

Dhr. K. van der Graaf

Aspirant lid:

Mevr. K. van de Ven

Aspirant lid:

Dhr. F. Frijters

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22