Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt contacten met diverse gesprekspartners waaronder de gemeente Sittard-Geleen en Wooncorporatie ZOwonen.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:……………………………………..vacant

Secretaris:…………………………………… mevr. M. Soons

Penningmeester:……………………………. mevr. S. Bovy

2e Penningmeester/vice voorzitter:………. dhr. F. Kannegieter

Algemeen Bestuur:

Lid:…………………………………………… dhr. J. Goezinne

Lid:…………………………………………… dhr. K. van der Graaf

Klachtenbehandeling:……………………… mevr. M. Hogenboom

Webmaster:…………………………………. dhr. W. Smalbrugge

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22