Aftreden 2 bestuursleden

hvg geleen, huurders belangen vereniging geleen, logo

Geachte leden en geïnteresseerde lezers,

Middels dit schrijven informeren wij u dat twee bestuursleden, waaronder de voorzitter en een algemeen bestuurslid wegens gezondheidsredenen zijn afgetreden als bestuurslid van de Huurdersverenging Geleen per 4 juli 2022. Dit brengt met zich mee dat Hans Smolenaars per direct optreedt als interimvoorzitter.

Indien u belangstelling heeft om plaats te nemen in het bestuur of dat u ons wilt ondersteunen in onze taak als huurdersbelangenvereniging, u dit dan kenbaar kunt maken door middel van een schriftelijke aanvraag in te dienen op het adres Rijksweg Zuid 1H, 6161 BE te Geleen.

Ook is het mogelijk om uw belangstelling ofwel aan te melden via ons e-mailadres: huurdersvereniginggeleen@gmail.com ofwel telefonisch op telefoonnummer: 046- 475 64 22

Tot slot bent u altijd welkom tijdens ons spreekuur op iedere maandag ochtend  tussen 10.00 12.00 uur.

Het bestuur Huurdersvereniging Geleen.