Nieuw huurbeleid 2021-2024

hvg geleen, huurders belangen vereniging geleen, logo

Streefhuren gaan omlaag

Besprekingen tussen ZOwonen en de samenwerkende huurderorganisaties (SHO) hebben een nieuw meerjarenhuurbeleid opgeleverd. Voor huurders gelden er belangrijke verbeteringen vergeleken met het voorgaande beleid. De streefhuren gaan omlaag en er zijn meerdere maatregelen voor betaalbaardere huren voor grote groepen huurders.

klik op deze link voor meer informatie