Huurbeleid met maatwerk

hvg geleen, huurders belangen vereniging geleen, logo

Huurbeleid met maatwerk

De samenwerkende huurdersorganisaties (SHO) bij ZOwonen zijn in gesprek met ZOwonen over het huurbeleid voor de komende jaren. We zijn in de afrondende fase en als u dit leest hebben de huurdersorganisaties een advies afgegeven.

Meerjarenhuurbeleid
Bij het huurbeleid gaat het niet alleen om de jaarlijkse huurverhoging. Ook de aanvangshuur bij een nieuwe verhuring is onderwerp. En moet er rekening worden houden met verschillende doelgroepen.

Stijgende woonlasten
De woonlasten voor huurders nemen steeds meer toe. Ook het nieuwe huurbeleid geeft ruimte voor huurstijgingen. Wel een stuk minder dan in het voorgaande meerjarenhuurbeleid. Een belangrijke verbetering. De kwaliteit van een woning blijft de basis bij het vaststellen van de huurprijs, maar voor verschillende doelgroepen zijn er aanvullende maatregelen.

Jongeren
Voor jongeren worden er 1200 woningen gereserveerd, die een maximale huur van € 432,51 (prijspeil 2020).

Senioren
Senioren kunnen voor de huur van de huidige woning oversteken naar een meer passende woning.

Maatwerk
Voor de huurdersorganisaties een belangrijk onderdeel, waarover we op het moment dat dit geschreven is nog niet helemaal uit zijn.

Huurders die niet of nauwelijks financieel kunnen rond komen en waar de huren een belangrijke rol spelen, moeten geholpen worden. De huurdersorganisaties vinden dat huurders geholpen moet worden om aan te tonen dat de huur financieel een probleem is. De huurwijzer van het Nibud helpt daar bij.

Als de huur problematisch is, dan kan de huurder samen met ZOwonen zoeken naar een oplossing. Huurbevriezing of -verlaging is een van de mogelijke oplossingen. De huurdersorganisaties hechten er aan dat ZOwonen ruimhartig is bij het toepassen van maatwerk, zodat de huurders zich hun woning kunnen veroorloven.