Onderhouds -en renovatiewerkzaamheden

Datum : 1 mei 2019
Behandeld door : Ralph Korff
Onderwerp : Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden Telefoonnummer : 046 – 420 96 00

Beste meneer/mevrouw,

Graag informeer ik u over de geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan uw woning en het gebouw. In deze brief leest u wat we gaan doen en wanneer we starten.

 

Start werkzaamheden

Aannemer Van Wijnen start met de werkzaamheden in de week van 13 mei 2019.
De volgorde waarin aan de woonblokken gewerkt gaat worden is:
 Graaflandstraat 1 t/m 31
 Jos Klijnenlaan 88 t/m 122
 Jos Klijnenlaan 52 t/m 86
 Breitnerstraat 37 t/m 71
 Breitnerstraat 1 t/m 35
 Van Goghstraat 6 t/m 28
 Mesdagstraat 1 t/m 31
 Mesdagstraat 2 t/m 24
De planning is dat in maart 2020 de werkzaamheden helemaal klaar zijn.

 

Voorbereiding

De aannemer plaatst deze week bouwketen tussen de woongebouwen aan de Graaflandstraat en Mesdagstraat. Ook maakt hij met u een afspraak voor een huisbezoek om een indruk te krijgen van de onderhoudsstaat van uw woning. U krijgt tijdens dit bezoek alle informatie over de werkzaamheden. Wie uw contactpersoon is bij Van Wijnen, wat er precies bij u gaat gebeuren, wanneer in welke volgorde en hoe lang dit duurt.

 

Wat gaan we doen?

Buitenkant van de flat
o Vernieuwen van de bestaande entrees.
o Het vervangen van de oude betonnen balkons inclusief hekken door nieuwe balkons met nieuwe balkonafscheidingen.
o Alle kozijnen voorzien van HR++ glas.
o Kozijnen met draai- kiepramen en HR++ glas in trappenhuizen plaatsen.
o Kelderramen vervangen door nieuwe kunststof raamkozijnen (vast HR++ glas met ventilatieschuif).
o Behandelen gevels en fundering onder het maaiveld met een waterdicht systeem.
o Een nieuwe laag dakbedekking op het bestaande dak.
o Hemelwaterafvoeren vervangen.
o Oude garagepoorten vervangen door nieuwe poorten.
o Riolering (putten) rondom woongebouwen controleren en zo nodig herstellen.
o Aanpassen van groenvoorziening, toegangspaden asfaltpaden, hekwerken etc.

Binnenkant van de flat/woning:
o Waar nog niet gebeurd: badkamers, keukens en toiletten vernieuwen.
o Intercom vervangen door videofoon.
o Opknappen trappenhuizen en kelderruimten.
o Vervangen kozijnen badkamer door nieuwe kunststof raamkozijnen.
o Voordeuren herstellen of vervangen door nieuwe deuren met veiligheidsbeslag.
o Berging deuren vervangen door nieuwe brandwerende deuren met veiligheidsbeslag.

Duurzaamheid:
o Aanbrengen van dakisolatie.
o Aanbrengen van vloerisolatie onder de begane grondvloer in de kelder.
o Plaatsen van HR++ glas in alle oude en nieuwe kunststof kozijnen.
o Eventuele verouderde cv-ketels vervangen door nieuwe HR+ ketels.
o Verduurzamen naar energielabel A (energie index < 1,2).

Veiligheid:
o Meterkasten, brandwerende doorvoeren, aarding controleren.
o Het plaatsen van een rookmelder in de hal van elke woning.
o Ventilatie badkamers bekijken en cv-rookgasafvoeren gevels controleren.
o Het plaatsen van een brandklep in het ventilatiekanaal bij de vliering.

Hinder/overlast
De werkzaamheden kunnen we helaas niet uitvoeren zonder dat u hiervan hinder ondervindt. Hierbij valt te denken aan ongemak door:
– het plaatsen van steigers rondom uw gebouw.
– het vernieuwen van de hoofdentree.
– het vernieuwen van uw keuken, badkamer en/of toilet.

 

De contactpersoon van Van Wijnen zal u tijdig en persoonlijk informeren wat de werkzaamheden voor u betekenen. Wij doen er alles aan om de eventuele overlast zoveel mogelijk voor u te beperken.

Mogen wij rekenen op uw medewerking en begrip?

Met vriendelijke groet,

Ralph Korff
Projectleider