Beste bezoeker,

 

De website is weer bijgewerkt:

Onder de knop “Algemene informatie” in het menu vindt u diverse nuttige onderwerpen:

 

 • Info Huur

  • Huurbeleid 2018 (nieuw)

  • Huurtoeslag

 • Klachten

  • Onderhoudsklachten (nieuw)

  • Klachtenprotocol

  • Huurcommissie (nieuw)

  • Protocol Woonoverlast

 • Energie

  • Duurzaamheid appartement (nieuw)

  • Duurzaamheid woning (nieuw)

  • Einde aan verwarring huurlabels

 

Ook staat Huurdersnieuws nr. 9: december 2018 weer online.

 

Wij wensen u veel leesplezier.

 

 

Zoekt:

Bestuursleden

Huurdersvereniging – Geleen behartigt de belangen van de Huurders van ZOwonen in de gemeente Sittard-Geleen.We onderhandelen met ZOwonen en de gemeente Sittard-Geleen o.a. in de werkgroep Prestatieafspraken.
We onderhouden ook contacten met de overige Huurdersverenigingen in het woongebied van ZOwonen. Als bestuurslid maak je hier actief deel van uit . Een bestuursfunctie kost ongeveer
5 uur per week. Hiervoor ontvangt u een kleine vergoeding.

Wij zijn op zoek naar personen die minimaal 2 jaar of langer een bestuursfunctie kunnen en willen vervullen binnen het bestuur en diverse werkgroepen. (m/v).

Hebt u interesse of wilt u meer weten?

Stuur een mail naar: huurdersvereniginggeleen@gmail.com of vul het contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Bellen voor een afspraak kan ook: 046-475 64 22

Chrysantenstraat e.o. te Geleen, 144 eengezinswoningen.

 

Dit voorjaar zal de firma Van Wijnen in opdracht van ZOwonen groot onderhoud uitvoeren aan bovenstaande 144 woningen.

Een van de belangrijkste taken van uw verhuurder, ZOwonen is niet alleen het bouwen maar ook het goed beheren van haar woningen. Duurzaamheid en het beperken van energieverbruik wordt daarbij steeds belangrijker. Ook voor deze woningen zijn maatregelen gepland om deze weer gereed te maken voor de komende 25 jaar. Wij hebben daarbij vooral ook gekeken wat de mogelijkheden zijn om een en ander uit te voeren in bewoonde staat.

Dit heeft geleid tot een pakket van maatregelen. Zaken die we hebben voorbereid met bouwbedrijf Van Wijnen Sittard en die we hebben afgestemd met de Huurdersvereniging Geleen. Ook zullen tijdens de renovatie telkens twee bestuursleden van de Huurdersvereniging bij de bouwvergaderingen aanwezig zijn.

De informatiebrochure voor bewoners, waarin de diverse werkzaamheden staan vermeld, kunt u hier nog eens nalezen.

Zoals reeds is vermeld worden de werkzaamheden namens ZOwonen verzorgd door
Van Wijnen Sittard. Uitvoerder Marcel Sijstermans van Van Wijnen is tijdens de werkzaamheden voor u het eerste aanspreekpunt:

Marcel Sijstermans
Tel: 0622-250 718
m.sijstermans@vanwijnen.nl

Zijn er nog vragen? Dan kunt u altijd naar ons spreekuur komen op:
maandagmorgen van 10-12 uur op ons kantoor aan de Rijksweg Zuid 1 H in Geleen.

Met ingang van 1 januari zal het politiebureau in Geleen niet meer in gebruik zijn voor de aanloop- en publieksfunctie. Afgelopen vrijdag 22 december 2017 is het definitief geworden dat wij als politiesteunpunt een locatie kunnen betrekken in het gemeentehuis (Stadsdeelkantoor / Stadswinkel) van Geleen, gelegen aan de Markt 1, 6161 GE Geleen.

Met ingang van 1 januari 2018 maakt de politie gebruik van kamer C1.01 in de stadswinkel Geleen.

Kamer C1.01 is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur beschikbaar voor de politie.

Openstelling voor burgers en afspraken zijn mogelijk binnen de volgende momenten:
• Maandag:        09:00 – 12:00 uur
• Dinsdag:          14:00 – 16:00 uur
• Donderdag:     09:00 – 12:00 uur

U kunt zich aanmelden aan de balie en wordt dan verwezen naar de politieruimte (u wordt opgehaald door een politiemedewerker)
Buiten de genoemde tijden worden mensen verwezen naar het politiebureau te Sittard behoudens op expliciete afspraak met bijv de wijkagent.

Bron: Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek

Op 7 maart jl. zijn de bewoners van de eerste fase 1a – 2b en 2a bijgepraat door ZOwonen in de definitieve planning van de sloop- en nieuwbouw van deze complexen.

Omdat deze planning voor de 3 verschillende fases van het project anders uitziet, en daardoor de impact voor de bewoners in deze fases ook anders is, is er besloten om de bewoners in 3 verschillende sessies bij te praten.

Ook konden de individuele bewoners vragen stellen m.b.t. hun individuele situatie.

 

In hoofdlijnen betekent dit:

 • De stand van zaken van de verhuizingen:

  Op dit moment zijn er nog 73 woningen bewoond. Het gaat om:

  17 woningen in deelgebied 1a (sloop gepland in 2019)

  18 woningen in deelgebied 2b (sloop gepland in 2020)

  28 woningen in deelgebied 2a (sloop gepland in 2029)

 • Concept stedenbouwkundig plan:
  Het stedenbouwkundig plan zal op korte termijn worden goedgekeurd door de gemeente Sittard-Geleen en voorziet in nieuwbouw in de 1e fase van:75 appartementen op locatie Jos Klijnenlaan/Rembrandtlaan/Graaflandstraat.Het gaat om een appartementengebouw met lift. verdeeld over 3 zijdes van 4 of 5 woonlagen. De woningen hebben  2 slaapkamers, een open keuken en een balkon.30 eengezinswoningen:De eengezinswoningen hebben 3 slaapkamers, een zolder bereikbaar met een vaste trap en een tuin.17 patiowoningen:De patiowoningen (voor huurders van 55 jaar en ouder) zijn geheel gelijkvloers, hebben 2 slaapkamers en een tuin.

Voor de toewijzing van deze woningen gelden uiteraard de regels van Passend toewijzen, waarbij uw inkomen en gezinsgrootte bepalend zijn voor welke woning u in aanmerking kunt komen.

Bijlagen:

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22