Opheffing Huurdersvereniging Geleen

Hierbij delen wij u mede dat de HV Geleen in haar extra ledenvergadering, bijeengekomen op 07-03-2023, besloten heeft over te gaan tot ontbinding en opheffing van de vereniging.

Voor eventuele vragen omtrent uw huurdersbelang kunt u zich wenden tot Zowonen